Nieuws/Wat U Zegt
1257328415
Wat U Zegt

’Er moet iets gebeuren tegen verharding criminaliteit’

Uitslag Stelling: Plan Dekker snel invoeren

Zware criminelen in ons land moeten harder worden aangepakt. Dat zijn bijna alle stellingdeelnemers eens met demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming). „Criminelen hebben al veel te lang door kunnen gaan met hun praktijken”, schrijft iemand.

Dekker stelt voor om de zwaarste criminelen van Nederland hun rechtszaak voortaan via een videoverbinding te laten bijwonen in plaats van in de rechtszaal. Ook wil hij een-op-een-contact met advocaten verbieden en meer Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI’s) voor zware criminelen.

Respondenten hopen dat het niet bij mooie plannen blijft en dat er meteen wordt doorgepakt. „Om een beter klimaat te krijgen in Nederland zal eerst de wet aangepast moeten worden. Meer politie met meer bevoegdheden anders is dit niet te bestrijden”, meent een stellingdeelnemer.

Het merendeel maakt zich zorgen over de verharding van de criminaliteit in ons land. „Heel langzaam sluipt de misdaad binnen in het land waar veel mogelijk en toegestaan is. Die vrijheden trekken profiteurs en criminelen aan. Net als grote ondernemingen zich vestigen in het land waar het belastingklimaat het gunstigste is, doen profiteurs en criminelen dat in het land waar de minste kans is dat ze hard worden aangepakt.”

Volgens veel respondenten hadden er al veel eerder strengere maatregelen genomen moeten worden. „Ik denk dat politiek, politie en justitie al jaren veel te laks zijn en alles te veel over hun kant laten gaan”, schrijft iemand.

„We lopen hier altijd achter de feiten aan”, reageert een ander. „Er wordt veel te laat ingegrepen. Men is niet preventief bezig maar altijd maar de scherven aan het opruimen. Er wordt in dit land veel te naïef geoordeeld in het algemeen en bij zware criminelen in het bijzonder. De manipulatie door deze lieden wordt zwaar onderschat.”

Volgens velen (93%) is ons land een maffiastaat aan het worden. „De macht van de onderwereld op de bovenwereld is niet meer te keren”, vreest een respondent. „Criminelen hebben het voor het zeggen hier. Er zijn steeds meer schietpartijen op straat. Advocaten en journalisten worden al afgemaakt”, constateert een ander. „En deze praktijken kunnen vanuit gevangenissen gewoon worden voortgezet. Dat is geen veronderstelling maar een feit is inmiddels gebleken.”

Dat er vanuit de gevangenis nog grote financiële transacties kunnen plaatsvinden vinden veel respondenten schokkend. „Waarom en waarvoor? Gestraft is gestraft en dan houdt het normale leven voor de crimineel even op. Zo simpel is dat.”

De overgrote meerderheid van de respondenten pleit voor hogere straffen. „Er gaat momenteel te weinig afschrikking uit van de wijze waarop ons rechtsstelsel is ingericht en de strafmaatregelen die daaruit voortkomen”, aldus een respondent. „Zware criminelen verliezen wat mij betreft heel veel rechten. Die rechten kregen hun slachtoffers ook niet. Wie met vuur speelt moet maar op de blaren zitten.”

Veel respondenten vinden ook dat de gevangenissen in ons land soberder moeten worden. „Weg met alle luxe in de gevangenissen voor zware criminelen. Geen internet, geen sport en geen tv. Laat ze gewoon werken voor hun onderkomen. Als je verpleeghuizen en gevangenissen vergelijkt, dan kun je beter in de bak zitten.”