Nieuws/Wat U Zegt
1257655004
Wat U Zegt

Ombudsman: Niet gelijk behandeld

Kaylee* en haar man Tom* wonen fijn samen in hun koophuis. Ze zijn ieder voor de helft eigenaar van het huis. Maar dat ze niet altijd zo behandeld worden, blijkt uit hun verhaal.

Wanneer Tom de aanslagbrief ontvangt om waterschaps- en gemeentelijke belastingen te betalen, wil Kaylee op de website van de belastingsamenwerking de aanslag nog even goed bekijken en betalen. Daarvoor moet ze inloggen met haar DigiD. Maar ze kan niet bij de aanslag. Deze staat namelijk op naam van Tom. Kaylee vindt dit vervelend. Ze is toch mede-eigenaar? Ze vindt dat ze de aanslag gewoon moet kunnen inzien.

Kaylee vraagt na hoe dit zit bij de belastingsamenwerking. Zij laten weten dat ze per huishouden één persoon als belastingplichtige aanwijzen, ook als er meerdere eigenaren zijn. Die keuze wordt gemaakt op basis van beleidsregels van de belastingsamenwerking. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de oudere persoon van de twee als belastingplichtige wordt aangewezen. Maar een andere regel schrijft voor: een man boven een vrouw. Dat is in dit geval ook gebeurd. Tom is aangewezen als belastingplichtige.

Wanneer Kaylee dit hoort, is ze niet blij. Wordt ze nu gediscrimineerd omdat ze een vrouw is? Ze neemt contact op met de Nationale ombudsman. Kunnen zij iets voor haar doen? Collega Edwin luistert naar het verhaal van Kaylee. Hij snapt haar vervelende gevoel bij de situatie. Maar op de klacht dat Kaylee de aanslag niet kan inzien, kan Edwin Kaylee niet helpen. Alleen de persoon die als belastingplichtige bekend is, kan inloggen met DigiD en de aanslag inzien. Wel geeft hij haar gelijk de tip dat ze bij de belastingsamenwerking een aanvraag kan doen om als belastingplichtige aangewezen te worden. Op die manier kan zij de aanslag wél inzien en betalen.

Daarnaast neemt Edwin nog contact op met de belastingsamenwerking om te vragen of ze deze gebruikte beleidsregel wel objectief en eerlijk vinden. Er zijn namelijk ook al Kamervragen gesteld over de gelijkheid van man en vrouw voor gemeenten. Ik vind, samen met het College voor de Rechten van de Mens, dat beleidsregels om een belastingplichtige aan te wijzen sekseneutraal moeten zijn. Maak geen onderscheid in geslacht en discrimineer niet. Aanstaande dinsdag is het de internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Daarom deel ik graag dit verhaal.

Ik heb van de belastingsamenwerking begrepen dat het onderscheid naar geslacht nu niet meer gemaakt wordt in de beleidsregels. Dat is een mooi resultaat.

* Niet de echte naam