Nieuws/Wat U Zegt
1270077116
Wat U Zegt

Zorg onder de loep

Zou het niet wenselijk zijn na het pensioenakkoord ook het zorg- en welzijnssysteem eens goed onder de loep te nemen? Daar is behoefte aan, zie bijvoorbeeld de late vaccinatiecampagne in Nederland. Wij blijken in vergelijking met andere EU-landen steeds achter de feiten aan te lopen. Gezien het enorme bedrag dat in de zorg wordt besteed, heeft de burger recht op een adequate besteding.

J.C. Rosmolen,

Bleiswijk