Nieuws/Wat U Zegt
1270517811
Wat U Zegt

Lezersbrief

’D66 slaat door’

Gezien de recente uitspraken van D66-Kamerlid De Groot over halvering van de veeteelt en van Monica den Boer, ook D66, over ’bemensing’ vraagt Otto Tempelaars zich af in welke wereld deze partij leeft.

Al eerder veroorzaakte D66 bij monde van Kamerlid De Groot maatschappelijke onrust met de uitspraak dat de veeteelt met 50% moet worden verminderd en onlangs vond Monica den Boer, van dezelfde partij dat er tijdens debatten in de Tweede Kamer niet meer over ’bemanning’ maar ’bemensing’ moet worden gesproken.

De nonsens ten top die de vraag oproept in welke wereld deze partij leeft. Vrouwen en mannen zijn al zolang ze op deze aarde bestaan verschillend in uiterlijk, qua gevoelens en om de wijze waarop ze zich kleden. Dit zal hopelijk nooit veranderen, tenzij D66 straks wellicht propageert dat vrouwen en mannen dezelfde kleding moeten gaan dragen.

Alsof er geen belangrijkere problemen zijn, zoals de enorme drugshandel en -criminaliteit waar ons kleine land al zo lang mee te maken heeft. Het wordt steeds onduidelijker waarom de VVD destijds onder andere met D66 een coalitie heeft gevormd en het is daarom te hopen dat bij de volgende verkiezingen geen tweede keer een verkeerde keuze door de VVD wordt gemaakt. Dat zal wat D66 betreft in hoge mate afhangen van de ’bemensing’ in een nieuw te vormen coalitie.

Otto C. Tempelaars, Heemstede