1270894
Wat U Zegt

Duin-Pokémons

Kijkduin wil tussen elf en zeven uur een verbod op het vangen van Pokémons. Den Haag moet handhavers laten optreden tegen de natuurverstoorders, vindt Johan de Korte.

Pokémonfanaten maken zich veelvuldig schuldig aan het overtreden van het verbod om zich in het beschermde onvervangbare duingebied te begeven. Prachtige natuur wordt daardoor onherstelbaar vertrapt. Waarom posteert de gemeente Den Haag daar niet een paar handhavers om de overtreders te trakteren op een forse bekeuring?

Johan de Korte, Den Haag