1271659
Wat U Zegt

’Hypocriet beleid over softdrugs’

Is wiet, cannabis, hasj, marihuana, giftiger dan alcohol en schadelijker voor de gezondheid dan tabak? Het gebruik is onderhand maatschappelijk vrij algemeen aanvaard maar vooral onder druk van ‘het buitenland’ voert onze overheid in deze een even tweeslachtig als hypocriet beleid, vindt R. Strikwerda uit Meppel.

Verkoop aan gebruikers wordt ’gedoogd’, maar op de teelt van de grondstof heerst een ware heksenjacht met als voornaamste resultaat criminaliteit, te vergelijken met de criminaliteit die de ’drooglegging’ van de Verenigde Staten in de vorige eeuw met zich meebracht.

Het voorstel van D66 om de wietteelt uit de illegaliteit te halen, is daarom allerminst absurd of ridicuul maar betekent een overwinning van het gezond verstand en verdient daarom brede steun, wat ’het buitenland’ er ook van mag vinden.

R. Strikwerda, Meppel