1271687
Wat U Zegt

’Mooi-weer-verhaal van kabinet’

In de aanloop naar prinsjesdag en later de Algemene Beschouwingen had ik al een vermoeden dat de koopkrachtstijging, een mooi-weer-verhaal zou worden.

En inderdaad: de eerste nominale zorgpremie is een feit. DSW verhoogt hem met 9,4 procent. Het eigen risico wordt niet hoger maar de premie wel. Het was te verwachten dat deze harder zou stijgen, het kabinet heeft willens en wetens gelogen. Maar er is meer. Ouderen zonder pensioen gingen er sowieso belastingtechnisch niet op vooruit omdat er geen inkomstenbelasting wordt ingehouden. Daardoor is de hogere ouderenkorting niet van toepassing voor deze groep. Vele gepesioneerden hebben inmiddels begrepen dat zij worden gekort in 2017. Uiteraard komen in 2017 de stijgingen gemeentelasten, waterschapslasten, etc., als de inflatiecorrectie op alle prijzen. Dus de koopkracht gaat weer omlaag voor grote groepen.

Het kabinet klopte zich op de borst, immers de werkgelegenheid stijgt. Het gaat weer beter. Nee, het gaat slechter. Ten eerste: de werkeloosheid is bijna dubbel zo hoog. Ten tweede: door de lagere olieprijs is de energie goedkoper geworden; even zo vrolijk is de energiebelasting vorig jaar met 30 procent op gas gestegen. Ten derde: door zorgmijding maar daarvan zijn de gevolgen nog niet zichtbaar.

Pieter van Brakel