1271688
Wat U Zegt

Voorstel wietteelt

Het door D66 gedeponeerde wetsvoorstel inzake gelegaliseerde wietteelt acht ik even dom als drugsellende bevorderend, schrijft oud-hoofdcommissaris J.A. Blaauw.

En, met het oog op de komende verkiezingen, volslagen opportunistisch. Intussen vergeten de politici dat er reeds lang (helaas) geen Europese grenzen meer bestaan. Miljoenen extra voor onze schatkist bemachtigen? Pluk criminele drugsdealers tot ze aan de bedelstaf zitten.

J.A. Blaauw,

oud-hoofdcommissaris