Nieuws/Wat U Zegt
1273314
Wat U Zegt

'Inkomensafhankelijk niet eerlijk'

Een lezer pleit voor een eigen bijdrage naar inkomen (WUZ, 20/9). De briefschrijver lijkt gelijk te hebben, maar heeft dat niet.

Het is populair om bij elk verschil in inkomen te stellen dat allerlei heffingen/belastingen in procenten van het inkomen geheven moeten worden. Dat komt echter uiteindelijk uit op een groot verschil.... ten voordele van het lagere inkomen.

Mensen met een lager inkomen betalen al minder belasting; ze krijgen zorgtoeslag, en huurtoeslag. Ze kunnen hulp krijgen bij het verkrijgen van allerlei toeslagen en subsidies. Daarbij is het verschil in huur tussen een sociale huurwoning en een woning ’boven de grens’ in de praktijk enorm groot.

En degene die in zo’n dure huurwoning woont, en werkloos raakt, krijgt niet direct een sociale huurwoning met alle financiele faciliteiten. Die raakt in de problemen!

Een groot probleem is dat veel mensen niet met geld kunnen omgaan, en te veel ’van het leven willen genieten’.

Beroepshalve weet ik dat, maar verder zie ik het nu weer: iemand uit de zorgsector die hetzelfde inkomen in euro’s heeft als ik vroeger in guldens.... heeft altijd schulden, terwijl ik er een koopwoning van heb afbetaald (en inderdaad, 15 jaar geen vakantie had, en beneden bijstand heb geleefd; niemand zag het).

Het komt er soms netto op neer dat lagere inkomens een bijna netto hoger inkomen hebben, plus de garantie dat zij kunnen blijven wonen waar zij al wonen bij bijv. werkloosheid. Hogere inkomens moeten voor een verhuizing dan een buffer hebben. Het verschil in huur tussen ’sociaal’ en niet-sociaal is soms bijna 100 procent.

Wie rekent nu eens met geld en niet met procenten? Het is nauwelijks meer de moeite waard om hard te werken. Ik ken iemand die enige tijd voor haar pensioen in hemelsnaam maar minder is gaan werken, want met een lager salaris kon ze haar lage huur behouden. Na het pensioen zou ze een hogere huur niet meer kunnen betalen......en nu kan ze blijven wonen waar ze woont.

Werken met procenten klopt voor geen meter en het motiveert de werknemer niet om hard te werken.

Wie maakt nu eens wat vergelijkingen?

Mirta Haan