Nieuws/Wat U Zegt
1273397
Wat U Zegt

Weinig vertrouwen in mooie cijfers miljoenennota

Uitslag Stelling: ’Pure verkiezingsretoriek’

Het kabinet mag dan trots zijn op de vandaag te presenteren, maar al eerder uitgelekte Miljoenennota, de meeste stellingdeelnemers zijn dat niet. „Het kabinet juicht wel, maar ik zie mijn portemonnee steeds leger worden”, sombert iemand.

De centrale boodschap in de stukken die vandaag aan de Tweede Kamer worden aangeboden is dat Nederland ’al met al’ sterk uit de crisis is gekomen. De meerderheid van de respondenten ziet dat heel anders.

Zij stellen vast dat er meer is afgebroken dan opgebouwd. „Het sociaal vangnet is compleet uitgekleed en tekorten worden bij de burgers weggehaald. Dan houd je inderdaad geld over”, merkt een deelnemer cynisch op. Een ander zegt: „Ik heb na jaren werkloosheid nog steeds geen zicht op een baan. Misschien egoïstisch maar ik zie het ’goede resultaat’ niet.” De meeste respondenten vinden dan ook dat de ’op de borst klopperij’ van het kabinet niets meer is dan verkiezingsretoriek.

Ruim de helft vindt het goed nieuws dat de economie volgend jaar, net als dit jaar, met 1,7% groeit. Ook gaat iedereen er volgens het kabinet op vooruit, maar er zijn er maar weinig die denken dat ze dat in hun portemonnee gaan voelen. „Het is onzin om van koopkrachtverbetering te spreken als je er een paar euro bij krijgt”, vindt een respondent. „Alles gaat volgend jaar weer duurder worden, dus meer kosten. Onzinverhaal dus.”

Volgens het kabinet waren de maatregelen die genomen zijn ’pijnlijk’ maar zijn ze niet voor niets geweest. Een respondent merkt op dat die maatregelen nogal wat ’negatieve rafelranden’ hebben opgeleverd en somt op: „De gezondheidszorg is een vechtmarkt geworden, nationale politie een flop, defensie uitgekleed, immigratiedebat etc.”

Dat PvdA en VVD nu voor 2017 1,5 miljard extra uitdelen aan veiligheid, defensie, armoedebestrijding, onderwijs en zorg ziet de overgrote meerderheid als een cadeautje om kiezers te paaien. „Ikzelf heb de afgelopen acht jaar meer dan 10 procent van mijn koopkracht verloren. Nu krijg ik (misschien) een fooitje om mij te bewegen weer op Rutte c.s. te stemmen. Maar dat gaat niet gebeuren”, laat een stellingdeelnemer weten.

Het eigen risico in de zorg blijft hetzelfde als dit jaar, 385 euro. De oppositiepartijen SP, GroenLinks en PVV willen het eigen risico afschaffen en daar voelen ook de meeste respondenten wel voor. „Het eigen risico in de zorg moet naar nul. Ziek zijn is nou eenmaal geen keuze, net als armoede. Helaas moeten de armsten het meeste betalen in dit land, dankzij Rutte”, luidt een reactie.

Slechts 9 procent hoopt op nog vier jaar Rutte. Deze respondenten zijn positief over het resultaat dat is bereikt de afgelopen vier jaar en vinden dat het kabinet best trots mag zijn, hoewel sommigen wel wat kanttekeningen hebben. „Trots omdat we sterk uit de crisis zijn gekomen”, verklaart iemand, „maar er zijn te veel groepen te hard geraakt”.

Sommigen zijn voorzichtig optimistisch: „Ondanks alle ellende van (alsnog) omvallende bedrijven, gaat het langzamerhand weer iets beter met ons land. Er is nog wel veel werk te verrichten: lang niet iedereen heeft voldoende kansen op de arbeidsmarkt (40-plussers), en wie wel een baan (op mbo-niveau) heeft, wordt nog steeds uitgeknepen. Dus ja, het gaat beter. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Margo Stols