Nieuws/Wat U Zegt
1273424114
Wat U Zegt

’Trap na voor aflossers’

Met verbazing heeft Thomas Gresnich de argumenten van Herman Bouter gelezen (Tel. 23/10) waarom een eigen woning wel naar box 3 zou kunnen.

Hij noemt daar wel zijdelings de Wet Hillen, maar noemt gemakshalve niet het resultaat ervan. Met de komst van de Wet Hillen heb ik, en vermoedelijk méér burgers, alles gedaan om mijn hypotheek af te lossen. De Belastingdienst, lees overheid, heeft na enkele jaren de wet weer afgeschaft. Daarom is het een slecht plan om het eigen huis nu naar box 3 over te hevelen. Het is een trap na voor mensen die hebben afgelost en maakt de overheid, na de toeslagaffaire en het afkalven van politie, zorg en onderwijs, nog onbetrouwbaarder.

Thomas Gresnich,

Arnhem