Nieuws/Wat U Zegt
1276091
Wat U Zegt

Ingezonden brief: ’Maak een keuze’

Het ’wij-gevoel’ is iets moois. Maar wat bedoelen we met wij? Wij Nederlanders, wij bewoners van Nederland, wij van de EU? Ik weet het niet en het lijkt me van belang het daarover in elk geval eens te zijn voordat we eraan gaan werken.

Hoe kan het dat we goedvinden dat Erdogan zich met Turkse Nederlanders bemoeit? Daarom pleit ik voor het afschaffen van de dubbele paspoorten. Een mens kan onmogelijk loyaal zijn aan twee naties, dus maak een keuze!

Onze overheid moet het hebben/uitgeven van dubbele paspoorten onmiddellijk afschaffen, wat ook de problemen zullen zijn op zo’n weg. Geef de bezitters een jaar om tot een keuze te komen, dan weten wij tenminste wie mee willen doen aan het ’wij’-gevoel.

Bart van der Eijk, Lathum