1277641
Wat U Zegt

'Sigaar uit eigen doos voor zieken'

Ton Halderit uit Echt vindt dat Defensie de gezondheidsklachten van militaire (oud-)medewerkers onder het tapijt schuift. Hij schrijft:

In de zaak van de militaire (oud-)medewerkers die gezondheidsklachten hebben door het werken met het kankerverwekkende wapenschoonmaakmiddel PX-10 lijkt het mij dat het beleid van Defensie wordt toegedekt. In ieder geval wordt gepoogd om de zaak bij de rechter weg te houden.

De SP wil dat er een schadefonds komt voor de (oud-)medewerkers. Ook wil de partij een parlementaire ondervraging naar de problemen met het middel. Dat is precies wat Defensie met haar minister en de politiek zou willen. Het is Defensie met medewerking van het RIVM inmiddels gelukt deze zaak met jaren te vertragen. Nu de politiek zich met de zaak lijkt te gaan bemoeien in plaats van het OM is de afloop van de wettelijke zorg voor veiligheid en gezondheid van medewerkers duidelijk. Met veel bombarie zal de politiek in dikke rapporten verklaren dat hun onderzoek gericht was op de toekomst. Het doel van hun onderzoek was niet verantwoordelijken te straffen maar lessen te trekken voor de toekomst. We weten dat dit niets betekent. Zo zullen er velen verantwoordelijk zijn maar niemand aansprakelijk. Met een fooi uit het schadefonds moeten slachtoffers het doen. En wie draagt bij aan het schadefonds? Juist, mede de getroffenen zelf.

Ton Halderit, Echt