1283147
Wat U Zegt

Euthanasievoorstel voltooid leven goed ontvangen

Uitslag Stelling: ’Zelf het einde bepalen’

Het voorstel om euthanasie mogelijk te maken bij ’voltooid leven’ kan rekenen op veel bijval van de stellingdeelnemers. Ruim drie kwart vindt het humaan als mensen hun eigen einde kunnen kiezen. „Iedereen moet recht hebben op euthanasie.”

Een respondent van 54 met een chronische ziekte wil zelf ook graag gebruik maken van het recht op zelfbeschikking. „Als ik de kans krijg, sta ik vooraan. Ik zit altijd maar alleen thuis en hoor of zie nooit iemand.”

83 Procent van de stellingdeelnemers is voorstander van euthanasie voor mensen met een ’voltooid leven’. „Met de sterke ontwikkeling van het egocentrisme van individuen en de afnemende verbondenheid met zorgen voor elkaar is de uitbreiding van de Euthanasiewet een zegen”, stelt iemand. „Iedere reden is een reden voor euthanasie, laat mensen zelf bepalen hoe hun leven (en dood) eruit ziet”, beaamt een ander.

Iets meer dan de helft van de stemmers denkt dat veel ouderen gebruik zullen maken van de euthanasiemogelijkheid. „Ik denk dat ouderen het een rustgevend idee vinden dat deze vorm van levenseinde mogelijk is”, meent een deelnemer. „Het zegt echter niets over het werkelijk gebruik hiervan.”

Een minimumleeftijd om gebruik te kunnen maken van de euthanasiewet voor ’voltooid leven’ vindt 70 procent van de respondenten niet nodig. „Deze wetsuitbreiding is naar mijn gevoel niet alleen een oplossing voor ouderen, maar ook voor jongeren die het leven als ondraaglijk ervaren”, zo stelt iemand.

Dat veel ouderen in eenzaamheid lijden, stemt veel respondenten bedroefd. „Mensen die terugkijken op een rijk leven en nu veroordeeld zijn tot een eenzaam bestaan door aftakeling houden we, vaak tegen hun wil, in leven. Gun mensen hun levenseinde, bespaar ze een lijdensweg die ze niet willen, waar ze zelf niet voor kiezen”, vertelt iemand.

Toch vindt 35 procent van de deelnemers eenzaamheid geen gegronde reden om afscheid van het leven te nemen. Zo zegt een deelnemer: „Ik ben 65 jaar en heb voor de tweede keer kanker; ik word niet meer beter. Rond deze discussie hoorde ik het verhaal van een 95-jarige man. Hij vertelde dat hij wilde overlijden, want hij was alles kwijt. ’Zelfs mijn jacht’, sprak deze man. Dat vond ik zo egoïstisch klinken. Ik vind euthanasie vanwege eenzaamheid en geen fysieke redenen niet acceptabel. Dan moet er in de zorg maar ruimte worden gemaakt voor deze eenzame mensen.”

Veel respondenten zijn het dan ook eens met de uitspraak van SP-lid Lilian Marijnissen. Zij twitterde: ’De ouderenzorg is niet op orde, veel ouderen zijn eenzaam en dan wordt levensbeëindiging makkelijker?’ „Er moet veel meer aandacht zijn voor het welzijn van ouderen”, beaamt een stellingdeelnemer. „Ouderen moeten opeens weer zelfstandig gaan wonen, maar tegelijkertijd wordt er voor miljarden bezuinigd in de thuiszorg. Als deze mensen goede zorg krijgen, zal de vraag om euthanasie veel minder zijn.” Een ander beaamt dat. „Zorgbehoeftige mensen zeggen vaak ’ik ben lastig’ en dan durven ze niet om hulp te vragen.” Zo’n 65 procent van de stemmers denkt dan ook dat ouderen zich onbewust ongewenst kunnen voelen, omdat ze door de bezuinigingen in de zorg niet weten waar ze aan toe zijn. „Dit is vooral een sociaal probleem en daar is wel degelijk iets aan te doen.”

Naomi Bönker