Nieuws/Wat U Zegt
1284546334
Wat U Zegt

’Minima proactief over regelingen voorlichten’

In Utrecht was er sinds de jaren '90 lange tijd een voorlichtingsteam actief om mensen te wijzen op het gebruik van voorzieningen en regelingen waar ze hun voordeel mee konden doen. Dat is nu ook nog nodig, vindt Gert van Es.

Het zogeheten V-team was een initiatief van de Gemeentelijke Sociale Dienst in samenwerking met SVB, AGIS Zorgverzekering en Belastingdienst. Zo’n 25 organisaties maakten er deel van uit.

Het V-team gaf uitleg over met name regelingen voor Bijzondere bijstand, Upas, WMO, huurtoeslag, zorgtoeslag, AOW, ANW, KB, vergoedingen via de zorgverzekering en belastingteruggave. Ook werd geholpen bij de uitleg van afgewezen aanvragen en werd soms verwezen naar juridische hulp.

Het V-team was onder meer kind aan huis in buurthuizen, moskee, bibliotheken, bij bijeenkomsten van vakbonden, regelde spreekuren bij 55+ complexen en verzorgingshuizen. Het was een succes.

Helaas is er nu in Utrecht geen V-team meer actief. De Nationale ombudsman (WUZ, 18/6) heeft gelijk. De overheid moet er voor zorgen dat er snel veel meer gebruik gemaakt wordt van regelingen waardoor de financiële en sociale positie van ouderen minder kwetsbaar wordt.

Aan de slag wethouders!

Gert van Es, Breukelen