Nieuws/Wat U Zegt
1288683505
Wat U Zegt

Coronateam voor alle info over virus

De media worden beheerst door het coronavirus in binnen- en buitenland. Op zich begrijpelijk maar allengs ontstaan er lichtelijke ergernissen, merkt J. Werkhoven op.

Zeker indien ondeskundigen en BN’ers meningen uiten, die volkomen misplaatst zijn en alleen bijdragen aan verwarring en zelfs angst aanjagen over het verloop, beheersing en tragedie van deze pandemie. Stop onmiddellijk met deze chaotische hysterie.

Het is goed dat er dagelijks een vaste uitzending is op tv waarin dagelijks een update van zaken wordt gegeven, aangevuld met nieuwe of andere aanwijzingen c.q. adviezen. Maar laat dit gebeuren door een vast team van medische deskundigen, RIVM-medewerkers en andere verantwoordelijken namens het kabinet.

Op dit moment wordt een batterij aan ministers op de bühne gebracht en verdringen zij zich om zich te profileren. Ook verschillende virologen, epidemiologen en anderen laten hun eigen geluid horen op tv.

Laat alle experts hun visie geven via een vast team zoals voorgesteld om allerlei indianenverhalen uit te bannen. Dit zal ten goede komen aan bezorgde burgers in het land. Maar ook aan de noodzaak en de bereidheid om aanwijzingen en adviezen op te volgen.

J. Werkhoven