Nieuws/Wat U Zegt
128989773
Wat U Zegt

’Klimaatsoap zorgt voor veel schade’

De klimaatsoap houdt niet op. Strengere regels rond de PFAS-uitstoot, ingevoerd zonder overleg met de branche, dreigen ook daar tot faillissementen te leiden, foetert R. Mondelaers.

Nu blijkt schadelijk SF6 zwavelhexafluoridegas te lekken uit de windmolens, duizenden keren schadelijker te zijn dan CO2. Dus, per direct, analoog aan de bouw, plaatsing van windmolens stilleggen… Het wordt steeds duidelijker dat van een weloverwogen klimaatbeleid in de verste verte geen sprake is. Het wordt meer en meer een nationaal debacle met een niet te overziene schade aan het bedrijfsleven en aan de individuele positie van de burger.

Het wordt tijd dat de regering pas op de plaats maakt en de tijd neemt een serieuze visie te formuleren, dat uitwerkt in een serieuze aanpak wat kan steunen op een breed draagvlak. En dat zij zich niet laat leiden door de al dan niet zwaar gesubsidieerde, of, al dan niet activistische milieuclubjes met onuitvoerbare ideeën.

R. Mondelaers, Eerbeek