Nieuws/Wat U Zegt
1290553106
Wat U Zegt

Lezers: Overheid moet daklozen woonruimte bezorgen

Uitslag stelling: ’Zwerfbestaan inhumaan’

De regering moet snel iets doen aan het snel groeiende aantal daklozen in Nederland, vindt driekwart van de stemmers op de Stelling van de Dag. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman stuurden hierover een brandbrief naar premier Rutte.

Dat het aantal daklozen de afgelopen tien jaar zo snel is gestegen, verbaast een overgrote meerderheid van de deelnemers niet. Dat groeiende aantal mensen zonder huis is niet alleen een probleem van de gemeenten, maar ook van centrale overheid, zo vinden de meesten. ,,Dit overlaten aan de gemeenten, is geen goed idee. Die geven ieder weer hun eigen invulling aan beleid”, klinkt het. En andere sympathisant van hen: ,,Het is de schuld van de centrale overheid dat deze situatie is ontstaan. Laat zij het dan ook maar oplossen.”

Maar ze vinden dat dakloosheid in een land als Nederland niet zou mogen voorkomen. Één van hen: ,,In Nederland klotst het geld zogenaamd tegen de plinten, maar er is grote woningnood. Er komen steeds meer daklozen bij, die zich geen woning meer kunnen permitteren.” Slechts een kwart van de respondenten vindt dat wij in Nederland goed zorgen voor onze daklozen. Met name in de grote steden zit de opvang propvol. ,,Desnoods moeten gemeenten hotels afhuren en zo snel mogelijk zorgen dat deze mensen woonruimte krijgen. Gezinnen met kinderen moeten hierbij voorrang krijgen.”

Bijna driekwart van de deelnemers ervaart het feit dat mensen op straat moeten leven als een probleem. Één van hen denkt dat dit vooral komt door het sluiten van GGZ-instellingen. Daarnaast denkt deze deelnemer dat het komt door ‘een grote instroom van buitenlanders.’ Een kleine meerderheid gelooft niet dat dakloos raken een kwestie van pech is. Zo zegt iemand: „Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen die door pech als ontslag of scheiding dakloos zijn geworden. Maar er zijn ook mensen die er zelf voor kiezen om zo te leven. De eerste groep zal er alles aan doen om er weer bovenop te komen. De tweede groep juist niet. Moet je die dan helpen?”

Meer dan de helft zou het niet fijn vinden als er een daklozenopvang bij hen in de buurt zou komen. De meesten denken dan ook dat daklozen overlast veroorzaken. Bereid om financieel bij te dragen om de nood van daklozen ze leningen, is driekwart niet. Een stemmer, uit ervaring: ,,Ik woon in een fantastisch huis, maar wel vlakbij een daklozenopvang. Ze krijgen slechts een paar tientjes per week en bedelen de rest bij elkaar. Ik vind dat je het gesprek moet durven aangaan met deze mensen, niemand kiest hiervoor.”

Een mogelijke oplossing voor zwervers wordt uitgeprobeerd in Ede (Gld.) Daar worden zogenaamde bosslapers ondergebracht in woon-units. Of dat gaat werken, wordt wel betwijfeld door de respondenten: Een deel van de stemmers denkt van wel, eenzelfde aantal gelooft juist van niet en een groot deel weet het eigenlijk niet.

Een andere medestander van de ’straatoverlevers’ stelt dat een dak boven het hoofd alleen niet genoeg is. ,,Ze moeten worden geholpen het leven weer op de rit te krijgen. Niet door als ze schulden hebben, ze nog verder in de problemen te helpen. Verplicht bijvoorbeeld financiële coaches en help met basisbehoeften als onderdak en werk. Maar dat is misschien wensdenken, want dit kost wel geld.”