Nieuws/Wat U Zegt
1292768
Wat U Zegt

Brief 1

’Politiek staat ver van burger af’

Volgens D66-lijsttrekker Pechtold hebben wij een goed gezondheidssysteem, dat maar een paar tientjes per maand kost. Onder welke steen leeft u?

Gemiddeld genomen betaalt men hier per persoon 125 euro premie per maand en dan ook nog een eigen risico van 385 euro.

Het aantal zorgmijders neemt drastisch toe in dit land, om de dood simpele reden dat men het niet meer kan betalen. En als je de verplichte zorgpremie hier niet kunt betalen, word je ondergebracht bij zorginstituut Nederland, waar de premie die je toch al niet kon betalen hoger is dan bij de reguliere zorgverzekeraars. Je moet de opgelopen achterstand terugbetalen en ook nog eens maandelijks een boete omdat je een achterstand hebt opgelopen.

Heeft Den Haag niet door dat dit systeem mensen nog verder in de problemen brengt? Meneer Pechtold, u hebt gisteren heel duidelijk laten zien dat Den Haag veel te ver afstaat van de gewone burger.

Rian Koster