Nieuws/Wat U Zegt
1294386
Wat U Zegt

Lezers zien uitslag verkiezingen VS met zorg tegemoet

Uitslag Stelling: ’Geen van beiden geschikt’

Wordt het Hillary Clinton of Donald Trump?

Wordt het Hillary Clinton of Donald Trump?

Moet Trump of Clinton president van de VS worden? Ruim 70 procent van de stellingdeelnemers vindt het moeilijk kiezen, omdat het in hun ogen allebei slechte kandidaten zijn. „Eigenlijk hoop je dat Trump verliest en Clinton niet wint”.

Wordt het Hillary Clinton of Donald Trump?

Wordt het Hillary Clinton of Donald Trump?

Als dit tweetal het beste is wat de VS kan voortbrengen dan is het slecht gesteld met Amerika, luidt de conclusie.

Veel respondenten zeggen beide kandidaten niet geschikt te vinden, maar als het er toch een moet zijn dan ’in vredesnaam’ maar Hillary Clinton of ’in hemelsnaam’ maar Donald Trump. Een kwart van de stellingdeelnemers heeft een duidelijke voorkeur en kiest nadrukkelijk voor een van de twee.

Als onze respondenten naar de stembus zouden mogen, zou Hillary Clinton 49 procent van de stemmen krijgen, tegen 33 procent voor Trump. Achttien procent weet het niet.

Hillary Clinton mag dan met een onbetrouwbaar imago kampen, ze heeft wel veel politieke ervaring. Dat is voor velen een belangrijke reden om voor haar te kiezen. „Clinton heeft in ieder geval al ervaring opgedaan als first lady en als minister van Buitenlandse Zaken. Een ervaren politica is belangrijk voor een land als Amerika”, licht iemand zijn voorkeur toe.

Anderen noemen het feit dat ze minder extreem is in haar opvattingen over minderheden, immigranten, NAVO en vrouwen. „Met Trump hoef je geen vijanden meer te maken”, reageert er een. „Die heeft hij al genoeg. Een man die zo negatief en beledigend is tegen vrouwen en minderheidsgroepen en geen controle heeft over zichzelf is een blamage voor Amerika en de wereld”, vindt hij.

Sommigen kiezen voor Clinton omdat ze een Democraat is want, beweert iemand, „als er een Republikein president is, is het altijd hommeles in de wereld. Sla de geschiedenisboeken er maar op na”. Bijna twee derde vindt het feit dat Clinton, als ze zou winnen, de eerste vrouwelijke president van de VS zou worden niet belangrijk.

Dat Trump weinig politieke ervaring heeft, zien zijn aanhangers onder de respondenten juist als voordeel. „Een frisse wind is goed. Clinton is de arrogantie van de macht en vriendjespolitiek. Trump is een zakenman en weet heel goed wat hij wil bereiken”, verwoordt iemand zijn standpunt. Bijna 50 procent denkt dat Trump, net als Ronald Reagan destijds, wordt onderschat.

Maakt het voor de wereld veel uit wie er president wordt? De overgrote meerderheid antwoordt met een duidelijk ’ja’. Bijna 60 procent vindt dat Trump een groter risico vormt op militair en buitenlands beleid dan Clinton. „Hij is te veel een uit de heup schietende cowboy, Clinton lijkt het meest evenwichtig.” Anderen daarentegen denken juist dat Trump dingen kan veranderen ’omdat hij onafhankelijk is van lobbyisten en bedrijven en terughoudender is in zijn buitenlands beleid’.

Velen hebben zich gestoord aan het moddergooien in de verkiezingsstrijd tussen Clinton en Trump. „Beschamend dat deze twee zich zo laten gaan voor het oog van de hele wereld. En dat wordt dan een van de machtigste mensen op aarde. Vreselijk.”

De meeste respondenten vinden het razend spannend wie gaat winnen, maar ruim 80 procent blijft er ’s nachts niet voor op om de verkiezingen live te volgen. Een respondent stelt: „Wie van de twee het ook wint, de uitslag is zeer zorgelijk voor Amerika en de rest van de wereld.”

Margo Stols