Nieuws/Wat U Zegt
1294389
Wat U Zegt

'Dienstplicht voor jeugd in ouderenzorg'

In 1973 moest J. Hoeben uit Cranendonck zijn verplichte dienstplicht van 16 maanden vervullen. "Geloof mij, ik ben er niet slechter van geworden. Wat let de regering om die dienstplicht opnieuw in te stellen voor jongeren die hun schoolopleiding erop hebben zitten?"

Hij vervolgt:

Doe dat bijvoorbeeld voor twaalf maanden, waarvan ze drie maanden een opleiding krijgen in de basisverzorging van ouderen. Laat deze jongens en meisjes daarna acht maanden in hun plaatselijke stad of dorp in de bejaarden- of verzorgingshuizen werken, in de basisverzorging van onze oudjes.

Je kunt dan denken aan het helpen met aan- en uitkleden, helpen met het toiletbezoek en hulp bij eten, wandelingen en boodschappen of gewoon leuke dingen met ze doen. Her en der in Nederland hebben we nog leegstaande legerplaatsen die we voor die opleidingen kunnen gebruiken.

Geef ze hiervoor een klein inkomen voor de eerste behoeften. Het zal even wat aandacht kosten om het een en ander op poten te zetten, maar je zult zien dat dan het grootste probleem in de zorg is opgelost.

De meerderheid van de jeugd zal er alleen maar profijt van hebben in zijn/haar verdere leven.

Hoe denkt u over zo'n maatschappelijke dienstplicht?