Nieuws/Wat U Zegt
1294436
Wat U Zegt

’Nibud slaat de plank volledig mis’

Het Nibud maakt opmerkingen die niet thuishoren in de tegenwoordige tijd, maar in de voltooid verleden tijd. Met betrekking tot inkomen en woonquotum met de huidige lage rente slaan ze de plank compleet mis. En dan komen ze nu weer met het advies om 10 procent van het inkomen te reserveren voor later.

Mensen leef NU. Ik had een pensioen dat later door arbeidsongeschiktheid (premievrij) zou groeien naar €400.000,-, maar moest het vervroegd beëindigen en laten uitkeren, omdat ik van mijn ’gigantische’ uitkering niet kon rondkomen.

Theorie is leuk Nibud, echter de werkelijkheid is anders, omdat zich in de praktijk bij iedereen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Met een beetje geluk (als je geen uitkeringsgerechtigde wordt) behoud je je huis nog, maar voor menigeen is dat niet meer weggelegd.

Piet de Jong, Breda