Nieuws/Wat U Zegt
1295340421
Wat U Zegt

Deelnemers: ’Hulp aan naasten wordt onderschat’

Uitslag Stelling: Alles op bordje mantelzorg

Een grote meerderheid van de stemmers op De Stelling van de Dag vindt dat mantelzorgers meer tegemoetgekomen moeten worden. Er zijn in Nederland meer dan 200.000 mensen die zorgen voor een dierbare en daardoor niet kunnen werken.

Niet alleen mantelzorgers, maar ook werkgevers worstelen hiermee, met name die in het MKB. Driekwart van de stemmers zouden het bijvoorbeeld een goed idee vinden als er een speciaal mantelzorgverlof zou komen. Twee derde zou dan graag zien dat werkgevers voor het geven van dat verlof financieel gecompenseerd werden.

De meeste stemmers vinden het goed als uitkeringsgerechtigden standaard geen sollicitatieplicht meer zouden hebben als zij mantelzorger zijn. Dat gebeurt al wel, zo reageert iemand uit ervaring. „Bij mijn werkgever heb ik ooit zorgverlof aangevraagd, maar niet gekregen. Maar toen ik in de WW kwam, kreeg ik wel ontheffing van de sollicitatieplicht.”

Een grote meerderheid vindt het een goed idee als er vanuit de overheid een financiële compensatie zou komen voor mantelzorg. Een reactie: „Dit probleem moeten we niet afwentelen op werkgevers, maar regelen via de Belastingdienst. Mantelzorgers besparen de maatschappij veel kosten, dus daar mag best iets tegenover staan.” Een ander idee: „Gebruik mantelzorg als compensatie voor de bijstand, zodat uitkeringstrekkers zieke mensen kunnen bijstaan.”

Verder zou iemand het goed vinden om oudere werknemers van 60 jaar met vervroegd pensioen te sturen, zodat zij voor hun naasten kunnen zorgen. „En toch een steentje kunnen blijven bijdragen aan de maatschappij.”

De helft van de deelnemers beschouwt zichzelf als mantelzorger. De meesten vinden dat het werk dat zij verzetten niet genoeg wordt gewaardeerd in de maatschappij. Een van de stemmers verklaart: „De regering vond het nodig om de professionele zorg af te breken en die af te wentelen op de familie en vrienden van hulpbehoevenden. Maar die mantelzorgers moeten zelf ook steeds harder en meer werken voor hun baas om rond te komen, omdat diezelfde regering de financiële lasten steeds zwaarder maakt.” Een andere respondent geeft aan de kosten voor verzuim door mantelzorg weliswaar op de werkgevers afgewenteld kunnen worden, maar dat die daardoor eneigd zijn nóg minder vaste contracten af te sluiten.

Ondanks dat vindt lang niet iedereen dat familieleden en vrienden de beste zorg kunnen verlenen. Daarom zien de meeste respondenten ook het liefste dat er meer ondersteuning komt voor mantelzorgers uit de professionele hoek. Een stemmers vindt het hele mantelzorgsysteem belachelijk. „Je moet niet willen dat je afhankelijk bent van vrienden en familie.” Een andere vindt het juist fijn dat haar moeder zo lang mogelijk thuis heeft kunnen wonen. „Ik heb jarenlang voor haar gezorgd totdat zij echt hulpbehoevend werd. Toen was het fijn dat er ook professionele zorg kwam.”

Een aantal stemmers hamert erop dat de bejaardenhuizen terug zouden moeten komen. „Dat zo lang mogelijk thuis wonen goed voor ouderen is, nou dat is een mythe”, meent een van hen. „Die tehuizen zijn alleen maar gesloten om te bezuinigen. Alles is daarna afgeschoven op mantelzorgers, en die raken overbelast. Ja, gek hè?”