Nieuws/Wat U Zegt
1296103
Wat U Zegt

Brief 1

’Te lang gewacht met bijstellen’

In 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar naar 65 jaar te verlagen, met dien verstande dat periodiek zou worden beoordeeld of de pensioenleeftijd op basis van de leeftijdsverwachting zou moeten worden bijgesteld.

Men heeft hier helaas 100 jaar mee gewacht. Toen ook nog eens een vut-regeling werd ingevoerd, die bedoeld was om jongeren makkelijker te laten instromen door ouderen eerder met pensioen te laten gaan, ontstond de mening bij velen dat je toch echt niet tot je 65e kon werken. Vandaag wordt men gemiddeld meer dan 10 jaar ouder en gaat men 10 jaar later aan het werk.

Overigens bestond de ’aow’ ook al in 1917 uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank, later SVB (alleen voor werknemers en niet voor zelfstandigen) en niet Dr. Willem Drees maar Ko Suurhoff heeft in 1956 de aow geannonceerd ter vervanging van de noodwet Drees van 1947.

Andries F. Bongers, (75, nog steeds werkzaam)