Wat U Zegt/Columns
1296974935
Columns

Premium

Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar

Parkeerplek onontkoombare voorziening in nieuwbouwwijk

Komende jaren moeten er honderdduizenden nieuwe woningen worden gebouwd om de krapte op de woonmarkt terug te dringen. De stikstofregelgeving zorgt er tot op heden voor dat de bouw van huizen niet in de noodzakelijke stroomversnelling komt. Ondertussen heeft woonminister De Jonge weliswaar provinciale bouwafspraken gemaakt, maar in die papieren werkelijkheid kan niet worden gewoond.