Nieuws/Wat U Zegt
1298848774
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 3 ’Eisen voor steun KLM onhaalbaar’

Oane Jansen denkt dat het voor buitenstaanders natuurlijk eenvoudig is het standpunt in te nemen dat veelverdieners bij de KLM wel 20% van het salaris kunnen inleveren.

Kennelijk is de politiek dat ook van mening gezien het eisenpakket van minister Wopke Hoekstra. Het probleem hierbij is echter dat de salarissen ook bij KLM via afgesloten cao’s in beton zijn gegoten. Iedere rechter zal een door de regering opgelegde éénzijdige vermindering dan ook afwijzen. Daarnaast doet zich het wonderlijke probleem voor dat het personeel van moeder Air France niet wordt gevraagd salaris in te leveren. Dat hoeft Macron in Parijs ook niet te proberen gezien de scenes in het verleden waar managers van AF ternauwernood het vege lijf konden redden. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier dus geweld aan gedaan. Wel korten bij de dochter en niet bij de moeder? Wil je het economische belang van KLM en Schiphol in stand houden dan is de enige weg de steun te verlenen zonder de opgelegde juridisch totaal onhaalbare voorwaarden.

Oane Jansen, Leeuwarden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: