Nieuws/Wat U Zegt
1299277453
Wat U Zegt

’Nauwelijks stikstofwinst met lagere snelheidslimiet’

Uitslag Stelling: Gewoon lekker gas erop!

Het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km/u biedt geen uitweg uit de stikstofcrisis, denkt 69 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Totale onzin”, klinkt het. „Het effect op het milieu zal, als dat er al is, minimaal zijn.”

Langzaam worden de geesten rijp gemaakt om ook de automobilist zijn aandeel te laten leveren om uit de stikstofimpasse te komen. Om de uitstoot van kwalijke stoffen te beperken wordt onder andere gedacht over het op korte termijn verlagen van de snelheidslimiet naar 100 km/u.

Het idee is dat de stikstofwinst genoeg ruimte schept om nog dit jaar de bouw van zo’n 75.000 woningen toe te kunnen staan. Ook een maandelijkse autoloze zondag wordt geopperd. „Weer van die typische noodmaatregelen waarvan niemand weet of ze werken. Waar is het kabinet toch mee bezig”, vraagt een deelnemer zich af. „Ze maken het land ermee kapot.”

Meer dan drie kwart (76%) gelooft niet dat door minder hard te rijden de bouwsector weer op gang komt en de boeren meer lucht krijgen. „Het aandeel van het verkeer in de totale stikstofuitstoot is daarvoor te klein”, benadrukt een respondent. „Als 100 overal de max wordt zal dat echt niet minder worden. Zulke voorstellen zijn alleen bedoeld om andere sectoren uit de wind te houden, zoals de luchtvaart, de scheepvaart en de industrie.” En: „Aanpakken van de echte vervuilers gebeurt niet. Daarom maar een rekentruc.”

„Wat wordt er gedaan aan al die stinkende buitenlandse vrachtwagens? En die halen niet eens 100!”, draagt iemand aan. Een ander: „De vervuiling van de huidige verbrandingsmotoren is zo laag dat je het bijna overleeft met je mond aan de uitlaat. Gewoon lekker gas erop, en zij die naar 100 km/u terug willen voor het milieu, kunnen dat doen. Prima toch?”

Veel deelnemers menen dat een lagere snelheidslimiet weinig nut heeft, vanwege de vele dagelijkse files. „Het komt meer over als: wat kunnen we nu weer eens verzinnen om automobilisten te pesten?” Anderen houden het erop dat er wel degelijk grote milieuvoordelen zijn: „Een méér dan proportioneel lagere uitstoot van schadelijke stoffen, minder brandstofverbruik, minder geluidsoverlast en bovendien minder verkeersdoden door het rustiger verkeersbeeld.”

’Autopartij’ VVD krijgt in de reacties van onder uit de zak nu ze de zwaarbevochten 130 km/u-limiet niet langer ’heilig’ acht. „De VVD moet zich eens achter de oren krabben als ze dit door laat gaan. Werkelijk het toppunt van naïviteit en volksverlakkerij. Dit wordt de zoveelste nederlaag voor de standvastigheid waar ze zoveel waarde aan hechten. Zoals de wind waait, zo waait de VVD mee.”

Het tijdverlies door van 130 naar 100 km/u te gaan valt te verwaarlozen, vindt 52% van de stemmers. „Die paar minuten verschil maakt echt niet uit. Gewoon eerder van huis gaan...” Bovendien: „Het testosteron-gerelateerde ’rijplezier’ van een toch beperkte groep verkeersdeelnemers zou als argument totaal in het niet moeten vallen.”

Handhaving van de verlaagde snelheidslimiet is nog een ander heikel punt. Dat zou alleen kunnen met overal trajectcontroles. Liefst 80% denkt dat er fors meer snelheidsbonnen worden uitgeschreven. „Het wordt één grote boeteregen om de schatkist te spekken. Dát zit erachter!”