Nieuws/Wat U Zegt
1299507022
Wat U Zegt

’Leerlingen krijgen examen niet cadeau’

Vreemd dat sommigen nu stellen dat de huidige eindexamenkandidaten hun diploma dit jaar cadeau krijgen omdat het cetraal examen vervalt, vindt Daphne van Emmerik.

Alsof die leerlingen niet vier tot zes jaar op school hebben gezeten en niet hun opgedane kennis en inzicht hebben getoond bij de schoolexamens.Er mist maar één toetsmoment van vele in de afgelopen jaren. Waar hebben we het over?

Het is trouwens niet voor elke leerling gunstig dat het CE vervalt. Sommigen zijn bij de talen bijvoorbeeld beter in teksten die op het CE voorbij komen dan in de mondelingen die een belangrijk deel van de schoolexamens zijn. Ook stellen veel oud-examenkandidaten dat het CE vaak minder moeilijk is dan de schoolexamens.

Daphne van Emmerik