1300304
Wat U Zegt

’Winst is leuk, maar plezier in werk ook belangrijk’

Uitslag Stelling: Werknemer wil waardering

1 / 2

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag ervaart de tegenwoordige werkdruk als ongezond. „Werkgevers hebben de crisis aangegrepen om bezuinigingen door te drukken, ten koste van werknemers.”

1 / 2

Veel deelnemers geven als voorbeeld dat hetzelfde werk dat vroeger door twee mensen werd gedaan, nu op één persoon neerkomt. „Door de crisis was iedereen bang zijn baan kwijt te raken. Daar hebben werkgevers misbruik van gemaakt,” meent iemand. „Mensen durfden geen ’nee’ te zeggen tegen extra taken.”

Een ander analyseert: „Werkgevers hebben maar lukraak wat bezuinigd op personeel. Terwijl dit dé kans was om van het ’kreupelhout’ af te komen. Nu komt het voor dat die mensen die al decennialang niets uitvoeren, er nog steeds zitten, terwijl goede mensen weg moesten. Dat heeft de werkdruk ook verhoogd. En daarmee de ergernis.”

Deze gang van zaken valt ook de overheid aan te rekenen, zo stellen sommige respondenten: „Werkgevers worden weer beknot door de overheid, met alle richtlijnen en regels.” Een deelnemer stipt aan dat werknemers veel bescherming genieten van de overheid, „dus dan mag een werkgever verwachten dat een werknemer zijn uiterste best doet.”

Een ruime meerderheid van 89 procent zou daar graag wat meer waardering tegenover zien. „Vooral voor degenen die overeind blijven, ondanks de enorme werkdruk”, vraagt iemand die in de zorg werkt. Een ander noemt ’meer vrijheid en verantwoordelijkheden’ ook een vorm van waardering.

Ruim driekwart van de respondenten vindt autonomie een belangrijke voorwaarde om prettig te werken. „Het lijkt soms wel alsof het alleen gaat om de winst, maar plezier in het werk en bescherming tegen overbelasting zijn minstens zo belangrijk.”

Je leeft niet om te werken, maar je werkt om te leven: 78 procent van de deelnemers echter vindt dat mensen ’worden geleefd’ door het werk. „Door de hoge werkdruk gaan mensen ook in hun vrije tijd door met werken. Mails lezen, telefoon beantwoorden, dat is niet goed.” Desondanks vindt driekwart dat thuis werken mogelijk moet zijn.

Dan is het wel belangrijk dat alles goed functioneert; 80 procent ervaart technische storingen in het te gebruiken computersysteem als extra stressvol. „Het is ook heel hinderlijk als collega’s data op de verkeerde plek invoeren in de computer en je het niet terug kunt vinden. Dat kost veel extra tijd en dit geeft weer extra druk.”

Een minderheid van 15 procent vindt het nergens voor nodig dat mensen stress krijgen door het werk. Iemand stelt onomwonden: „Mensen die niet met hoge eisen van hun werkgever om kunnen gaan, zitten misschien een functie te hoog en moeten ander werk zoeken.” Een ander vult aan: „Goede werknemers zijn mondig genoeg. Bespreek het gewoon met je leidinggevende als je werk te zwaar is.”

Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk, zo stelt een lezer: „Werkgevers luisteren niet; de maandelijkse omzet halen, dat is belangrijk. Wat een werknemer daar voor moet doen telt niet. Alleen als er meerderen een burn-out krijgen, dan pas gaat er misschien een belletje rinkelen.” Volgens driekwart gaat dat zeker gebeuren en is ziekteverzuim door een burn-out het grootste probleem van de nabije toekomst.

Eline Verburg