1300330
Wat U Zegt

’Lage cijfers werkloosheid kloppen niet’

Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal komt op basis van andere uitgangspunten tot aanmerkelijk hogere werkeloosheidscijfers dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij heeft het in haar column over een kleine 900.000 mensen in plaats van de 499.000 van het CBS (Tel. 19/12).

Haar berekening is mijns inziens zelfs nog aan de lage kant. Ze vergeet een flinke groep mensen die nergens meer voorkomen in de statistieken. Dit zijn namelijk personen die werkzoekende zijn maar inmiddels na (was) maximaal 38 maanden WW ook geen recht op bijstand hebben vanwege een werkende partner die een inkomen heeft dat boven de bijstandsnorm uitkomt. Diverse ministers kloppen zich op de borst dat het geweldig gaat volgens de vertekende werkloosheidscijfers. En dat we in Nederland beschikken over prima sociale voorzieningen. Maar het gezinsinkomen is, zeker als de werkzoekende kostwinner is, inmiddels meer dan gehalveerd. Deze vaak 55 plus-werklozen die niet of nauwelijks meer aan het werk komen, denken inmiddels aanmerkelijk genuanceerder over de prima sociale voorzieningen die de afgelopen jaren volgens de regering flink ’gemoderniseerd’ zijn.

N.H. Man,

Gouda