Nieuws/Wat U Zegt
1300731
Wat U Zegt

’Verhoging alcoholaccijns om staatskas te spekken’

Uitslag Stelling: Effect van drankprijs nihil

Het voorstel van staatssecretaris Van Rijn om de belasting op alcohol in de nabije toekomst te verhogen, valt slecht bij het leeuwendeel van de stellingdeelnemers. „Dit is geen correcte manier om mensen van de drank af te krijgen.”

Het is niet zo dat u de gevaren van alcohol onderschat, zo blijkt uit de vele reacties. Maar een verhoging van de drankaccijns met als ’nobel doel’ verbetering van onze gezondheid wordt door velen gewantrouwd. „Het is alleen bedoeld om de staatskas te spekken”, is een vaak terugkerende opmerking en ruim 80% van de stemmers deelt dit vermoeden.

„Als het de bedoeling is dat mensen minder gaan drinken, komt er dus minder belastinggeld binnen”, beredeneert iemand. „Maar dat geld kunnen ze in Den Haag helemaal niet missen. Dáárom willen ze de accijns verhogen en niet omdat ze het zo goed met ons voor hebben.” Een ander begrijpt het wel: „We lopen straks veel van de aardgasbaten mis. Dat wordt dus op deze manier aangevuld.”

Hoewel de meesten aangeven dat de prijs van een drankje nu al te hoog is, geeft ruim driekwart van de deelnemers aan geen druppel minder te zullen gaan drinken als alcohol duurder wordt. Liefst 17 procent zegt sowieso al niet te drinken; accijnsverhoging zou derhalve nauwelijks effect hebben op de drankconsumptie.

De andere maatregelen die Martin van Rijn heeft voorgesteld kunnen op meer support rekenen. Zo zegt de helft van de stemmers het geen bezwaar te vinden als het aantal verkooppunten van drank wordt verminderd. „Alcohol zou alleen verkocht mogen worden bij slijters”, vindt iemand, die ook een prijsstijging positief zou vinden: „Net als in Scandinavië drink je dan alleen nog bij bijzondere gelegenheden. Veel lekkerder.”

Bovendien zouden met name jongeren hierdoor minder makkelijk aan alcohol kunnen komen, zeggen diverse lezers. Dat geldt volgens 30 procent ook voor alcoholische reclameboodschappen: „Verban die reclame en het stunten met prijzen en haal drank weg uit de supermarkt”, zegt de dochter van een alcoholiste, die uit ervaring weet „wat een sociaal geaccepteerde en makkelijk verkrijgbare drug als alcohol doet en wat de verregaande gevolgen zijn.”

Toch ervaart de helft van de deelnemers de voorgestelde maatregelen als ’betuttelend’. Een derde noemt ze zelfs ’zinloos’. „Als het hier duurder wordt, gaan mensen naar België of Duitsland om hun inkopen te doen”, voorspelt iemand. Een ander zucht: „Eerst het roken, toen het snoepgoed, daarna de auto, nu weer drank. Ik word hier zo moe van.”

Nu de economie aantrekt en het ook in de horeca weer beter gaat, „moet de politiek goed gaan nadenken of ze de horeca nog verder kapot willen maken”, waarschuwt iemand. Meer dan 80 procent noemt een accijnsverhoging een volgende klap voor de horeca. „Eerst het rookverbod, nu dit. Drinken is het nieuwe roken. De cafébaas betaalt het gelag.” Een deelnemer sombert: „Zo breng je alle gezelligheid in de binnensteden om zeep.”

Veel lezers pleiten wel voor goede voorlichting, met name aan de jeugd. „Bescherm onze kinderen tegen comazuipen”, wenst iemand. En een ander stelt: „Goede voorlichting moet mensen helpen zelf de juiste keuze te maken. Voorschrijven wat moet is niet de weg.”

Eline Verburg