Nieuws/Wat U Zegt
1301736121
Wat U Zegt

Vergroening zal de kans op overleven KLM niet helpen

Uitslag Stelling: ’Eerst de boel vlot trekken’

Van een grote meerderheid van de stemmers op De Stelling van de Dag hoeft de Nederlandse regering geen ’groene’ eisen te stellen aan KLM in ruil voor de 2 tot 4 miljard euro staatssteun die de luchtvaartmaatschappij heeft aangevraagd.

Bijna alle stellingdeelnemers verwachten dat het stellen van (kostbare) milieu-eisen KLM alleen nog maar dieper in de malaise zal storten. Een deelnemer stelt dat KLM al heel veel doet om te ’vergroenen’. „Het belangrijkste is dat KLM weer ’normaal’ gaat draaien en dan kan het investeren in de allerzuinigste vliegtuigen.”

Minder respondenten, maar altijd nog een meerderheid, denken dat de luchtvaartmaatschappij de enorme ontstane schuld aan de Nederlandse overheid wel zou kunnen terugbetalen. De meeste stemmers geloven ook dat de luchtvaart weer even groot wordt als voor de coronacrisis.

Een reactie: „Na de crisis willen we allemaal weer reizen. Als KLM er niet meer is, dan bestaat het gevaar dat reizigers kiezen voor een concurrent uit Doha of Istanbul, die al lang overeind worden gehouden met staatssteun.”

Tegenstanders van groei van de luchtvaart zouden dit een goed moment vinden voor invoering van de vliegtaks. Veruit de meeste stellingdeelnemers vinden dit geen goed idee.

Sommige respondenten zouden die taks wel een goed idee vinden, mits die wordt ingevoerd in Europees verband. „Anders gaan Nederlanders massaal met buitenlandse maatschappijen vliegen en dan bereik je nog niks aan klimaatdoelen.” Een andere respondent noemt het zelfs ’gemeen en oneerlijk’ dat partijen KLM milieu-eisen willen stellen. „Echt ongelooflijk dat men nu gaat zeuren over milieu. Doe dat als we uit de crisis zijn.”

VVD en CDA willen KLM niet te hard aanpakken. Driekwart van de stemmers denkt dat de partijen daarin gelijk gaan krijgen. Het stellen van hoge eisen zou juist averechts werken. Dure milieu-investeringen zouden er juist voor zorgen dat de luchtvaartmaatschappij er te lang over gaat doen om de schuld aan de Nederlandse belastingbetaler te voldoen.

Een meerderheid van de respondenten vindt dat de 30.000 banen bij KLM koste wat kost behouden moeten blijven. Wel vindt driekwart van de stemmers dat het personeel hiervoor een loonoffer moet doen. In een reactie hierop suggereren sommige stemmers dat de leden van de Tweede Kamer en het kabinet dan ook moeten inleveren. En: „Het voelt onrechtvaardig als 30.000 mensen onevenredig veel moeten meebetalen aan de crisis. Het corona-virus is niet hun schuld.” Een andere respondent zou graag zien dat vooral de piloten salaris inleveren. „Zij verdienen echt schandalig veel voor een baantje waar je in anderhalf jaar voor wordt opgeleid.”

KLM moet dus gered worden, is de teneur in de reacties. Een meerderheid van de respondenten denkt namelijk dat Nederland in de problemen gaat komen als de luchtvaartmaatschappij failliet gaat.

Een stellingdeelnemer reageert: „Onze nationale trots moet blijven. Het is zo’n belangrijk onderdeel van onze economie. We kunnen echt niet zonder.” Een ander argumenteert: „Er zitten zo veel internationale bedrijven in Nederland omdat er dankzij KLM van die goede verbindingen zijn. Als deze wegvallen, dan zijn ook die bedrijven weg inclusief hun werkgelegenheid.”