Nieuws/Wat U Zegt
1305234217
Wat U Zegt

’Landelijke stikstofaanpak nodig’

Als aan boeren op leeftijd in het hele land gevraagd wordt of ze willen stoppen -ook in de gebieden waar weinig actie nodig is- is het misschien mogelijk verplaatsing naar een gestaakt bedrijf aan te bieden. Naar gebieden ver van Natura2000 gebieden, oppert Stef Bouwhuis.

Nu wordt de indruk gewekt dat boeren in blauwe gebieden 'weinig' hoeven te doen en er daar ook geen beeindigingsaanbod zal worden gedaan. Dat moet juist wel om verschuiving mogelijk te maken. Het probleem is landelijk. Provinciale grenzen worden nu het probleem. Allemaal eilandjes i.p.v. een landelijk aanpak. Dat vind ik kortzichtig!

Stef Bouwhuis, Amsterdam