Nieuws/Wat U Zegt
1305619010
Wat U Zegt

’Altijd op zoek naar je roots’

Donor Willy wilde helpen (Tel. 25/11) en heeft naar het zich laat aanzien, een groot aantal kinderen verwekt. Dit geeft maar weer eens aan, hoeveel kinderen nu weer op zoek zijn naar biologische vader, aldus Henny Iseger.

Het wordt tijd dat moeders die om wat voor reden dan ook kiezen voor deze behandeling, zich realiseren dat het altijd gevolgen met zich meebrengt voor het kind. Kinderen op deze manier verwekt of geadopteerd zullen altijd op zoek gaan naar hun roots en het kan leiden tot heel veel verdriet en nog veel meer narigheid.

Bezint eer ge begint zou het credo moeten zijn en niet alleen ’ik wil’. Bedenk van te voren, dat het kind niets te willen heeft en met veel problemen wordt opgezadeld.

Henny Iseger, Breda