Nieuws/Wat U Zegt
1310026329
Wat U Zegt

’Gepensioneerde gedwongen achter geranium’

Middeninkomens krijgen het zwaar bij een nieuwe economische crisis, waarschuwt de Vakcentrale voor Professionals. Wat denkt u van de gepensioneerden, zegt J.Quaedvlieg.

Deze mensen krijgen al 15 jaar geen indexatie. Elk jaar een huurverhoging van 2%, verhoging van het eigen risico ziektekostenverzekering (in 2008 was dat nog 150 euro, nu 385 euro). Belastingschijf 65+ met 3% omhoog, btw van 18 naar 21%, btw van 6 naar 9%.

Veel gepensioneerden zitten echt achter de geraniums. Meneer Rutte, er is maar één mogelijke oplossing: de belastingen fors omlaag.

J.Quaedvlieg