Nieuws/Wat U Zegt
1310358455
Wat U Zegt

’Racisme is hier incidenteel’

Overal klinken protesten. Ook Nederland zou gekenmerkt worden door 'institutioneel of systemisch racisme'. Het tegendeel is echter waar, stelt Paul Schermers.

Nederland wordt in institutioneel opzicht nu juist gekenmerkt door antiracisme. We hebben wetten tegen discriminatie. In de westerse wereld is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) algemeen aanvaard. Er kwamen ook allerlei verdragen die racisme afwijzen, zoals het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966). Het racisme dat hier voorkomt is incidenteel, en wordt als kwaad bestreden. Het is juist niet institutioneel of systemisch.

Paul Schermers, Apeldoorn