Nieuws/Wat U Zegt
1310423
Wat U Zegt

Weinig fiducie in justitie

In het artikel over de milde straffen bij verkeersdoden (Tel. 23/1) valt te lezen dat de Wegenverkeerswet het gevaar veroorzaken niet strafbaar stelt. Wie deze wet bestudeert, zal zien dat dit wel degelijk strafbaar wordt gesteld in een artikel.

Dat rechters roekeloosheid in strafzaken niet graag gebruiken komt doordat zij de belangen van de verdachte hoger achten dan het leed en verdriet dat nabestaanden ondervinden. Vergelding en straf als genoegdoening komt zo niet aan bod.

Zolang rechters het strafrecht op deze manier toepassen is het niet vreemd dat het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland verder afbrokkelt.

Kees Lemmens,

Huissen