1313028
Wat U Zegt

’Je of jou is geen gebrek aan respect’

Goede marketeers en reclamebureaus baseren zich vaak op onderzoeken, vandaar het ge-jij en ge-jou tegen ouderen (WUZ 12/1).

Zo heeft de Algemene Bond van Ouderen (ANBO) onderzoek onder haar leden verricht, hoe ouderen hier tegenover staan. Meer dan driekwart van de Nederlandse ouderen gaf aan er geen problemen mee te hebben als ze door hun kinderen of zelfs kleinkinderen met je of jij aangesproken worden.

Begrijpelijk, door de aanspreekvorm ’u’ voelen velen zich juist ouder terwijl ze jong willen blijven. In het Engels wordt er zelfs geen onderscheid gemaakt tussen jij en u, en is het gewoon voor iedereen ongeacht leeftijd you. Het grappige is dat in Spaanstalige landen in Zuid Amerika het nog steeds gebruikelijk is dat zelfs kleine kinderen door vader, moeder, opa, oma etc. aangesproken worden met usted oftwel ’u’; ’U mag pas van tafel als u uw bordje leeggegeten heeft, anders gaat u voor straf naar uw bed’.

De aanspreekvormen u of jij/jou hebben niets te maken met schoffering of gebrek aan respect. Respect wordt bepaald door hoe iemand met iemand anders omgaat, hoe men met elkander rekening houdt en niet door een simpele aanspreekvorm.

Edwin van der Aalst

Uw mening wordt op prijs gesteld. Mail naar reacties@wuz.nl

of laat het ons weten via twitter naar @WatUZegt.