Nieuws/Wat U Zegt
1313108
Wat U Zegt

’Recht op WW slechts tot 65e’

Mijn partner is, net als ik, 63 jaar. Zij is haar hele leven in verschillende functies/beroepen (horeca, detailhandel enz.) werkzaam geweest. In 2013 raakte zij werkloos wegens beëindiging van bedrijfsactiviteiten van de zonnestudio waar zij werkte. Kort nadien raakte zij betrokken bij een ernstig auto-ongeval en liep enkele maanden in de ziektewet en vervolgens nog enkele- in de WW.

Dit is de enige periode in haar leven, v.a. haar 14e en waarin zij ook nog twee zoons heeft grootgebracht, waarin zij geen betaald werk heeft gedaan. Daarna vond zij werk bij Delifrance (A4 brugrestaurant) als serveerster voor een salaris van € 9,35 bruto per uur op een nul uren contract. Zulks tot tevredenheid blijkbaar van haar werkgever, want haar contract werd telkenmale verlengd. Dit deed zij tot juni 2016. Toen kon zij zich verbeteren. Niet m.b.t. salaris (dat was even beroerd), maar de arbeidsvoorwaarden, zoals doorbetaalde vakantie en -evt. bij ziekte, waren beter.

Helaas is voor deze werkgever per 27 december jl faillissement aangevraagd. Zij heeft echter vanaf 1 november 2016 al geen salaris ontvangen. Dat wordt door het UWV geregeld, dus dat komt wel goed.

Ik schrijf echter omdat haar iets zeer verontrustends ter ore kwam tijdens het faillissementsoverleg met het UWV op 9/1 jl en wel het volgende: Haar AOW-leeftijd, zowel als de mijne, is opgeschoven naar 66 jaar en 8 maanden.

Er werd haar door UWV-personeel verteld, en dat vind ik werkelijk schandalig, dat blijkbaar de WW gerechtigde leeftijd wél ophoudt bij 65 jaar. Gelukkig kon mijn partner, al vlak voor het faillissement van haar werkgever weer bij Delifrance aan het werk. Men wilde haar graag weer terug hebben. Denkt u er nog steeds aan dat zij 63 jaar is? Wie vindt er op zijn/haar 63e nog werk?

Zij is op 24 december dus weer bij Delifrance begonnen. Geen dag werkloos dus! Zij zal echter bij deze werkgever nooit een vast contract krijgen. Waarschijnlijk zal zij tweemaal een contract van een jaar krijgen en dan is zij 65. En dan? Bijstand krijgt zij niet, want wij wonen samen en ik heb als kleine zelfstandige, behalve nergens recht op, een niet echt riant inkomen.

Dus enerzijds wel de plicht te werken tot zij 66 jaar en 8 maanden is, maar geen recht op WW tot diezelfde leeftijd. Ik vind het een schande!

Zeker als ik dit afzet tegen de ‘ontslagregeling’ van politici. Of zij nu vrijwillig of onvrijwillig ontslag nemen/krijgen, zij zullen van een riant salaris + zeer gunstige, bijkomende arbeidsvoorwaarden, de 1e twee jaar 80% en de volgende twee jaar 70% van het genoten salaris toucheren.

Mocht de Tweede Kamer niet van deze regeling op de hoogte zijn, dan dring ik er bij hen op aan deze rechtsongelijkheid zo spoedig ongedaan te maken. Werken tot je 67e? Dan ook recht op WW tot je 67e!

Erik E. Oterdoom, Amsterdam

Uw mening wordt op prijs gesteld. Mail naar reacties@wuz.nl

of laat het ons weten via twitter naar @WatUZegt.

------------------------------

Pietertje: Beste Hr Oterdoom, ik begrijp uw verhaal,echter het is een illusie dat onze politici, zich ,dáár druk om maken , zij hebben het veel te druk met het spreiden van hun eigen bedje, En wat u beschrijft is bijkomende schade ,daar is niet over nagedacht, net zomin als dat er nog arbeidscontracten zijn ,die ,bij het bereiken van het 65e levensjaar automatisch eindigen, ook daar is niet bij stilgestaan .

-------------------------

B. Huisman: Het is vreemd geregeld dat de werkloosheidswetten niet meebewegen met de stijging van de AOW leeftijd. Werkenden betalen wel gewoon de premie voor de sociale wetten middels inhouding op het loon. Het ontvangen van een ww uitkering is derhalve normaal. Zo ook de sollicitatieplicht. Iemand afschepen met een vervroegde AOW/pensioen is eigen opgebouwde en betaalde ouderdag voorziening opeten.

----------------

Ad Bulten, Warnsveld: Herkenbaar. De politiek levert dus half werk. Stel je het ene bij, besparing op dat potje, dan heeft dat gevolgen voor het andere. Dan moet deze ook bijgesteld worden. Maar ja dat kost weer geld uit een ander potje.

Hetzelfde gaat op voor de pensioenen. De afspraak bij de pensioenen was de uitbetaling vanaf het 65e. Pensioen is geen AOW. Eenzijdig is besloten mee te liften met de AOW. Maar wel premie doorbetalen na je 65e anders geen opbouw of te wel een pensioengat. Pensioen van de textielbranche voor mijn vrouw ontvangt zij pas 3 maanden na haar 1e AOW.

Ik mag dit diefstal noemen met medewerking van en door de overheid.