Nieuws/Wat U Zegt
1313162
Wat U Zegt

’Inzameling afval dient gratis te zijn’

’Renkum dreigt te veranderen in een grote vuilnisbelt’ (Tel. 10/1). De oorzaak ligt bij het gemeentebestuur: het heeft een regeling ingevoerd waarbij de burgers hun vuilnis (deels?) zelf in containers moeten dumpen én daarvoor telkens moeten betalen.

Maar dat wordt door velen niet gepikt: die zetten hun afval nu rustig naast de container en gaan huns weegs. Dit gedrag is zeer voorspelbaar - het heeft zich reeds eerder in talrijke gemeenten gemanifesteerd - en het betreffende bestuur had dus kunnen en moeten weten dat het op het verkeerde pad zat.

Er is maar één goede methode: de inzameling van afval dient gratis te zijn! Daarnaast dient de gemeente een maandelijkse heffing in te voeren om de inzamelkosten op de burgers te verhalen. Zo werkt het in mijn woonplaats (Boskoop) al sinds mensenheugenis. En als er toch nog afval naast een container wordt gevonden komt dit doordat de container niet tijdig geleegd is of het afval niet door de containeropening past. Maar dan behoor je het object in kwestie weer mee naar huis te nemen en een andere wettige weg te zoeken.

Kortom, het gemeentebestuur van Renkum dient als de wiedeweerga op zijn schreden terug te komen.

A.C. de Goederen, Boskoop

Uw mening wordt op prijs gesteld. Mail naar reacties@wuz.nl

of laat het ons weten via twitter naar @WatUZegt.

 

------------

Ellen Kok: In Den Haag betaal je elk jaar bij je gemeente belastingen ook afvalstofheffing. In mijn wijk hebben we nu sinds een jaar ondergrondse containers en het werkt prima. Zou erg raar zijn als de gemeente ook nog eens laat betalen voor elke vuilniszak die je in de container dumpt. Dit zou een prima oplossing zijn voor alle gemeenten in Nederland. Ben je van al het gezeur en vervuiling af.