Wat U Zegt/Columns
1313168
Columns

Energiecommissie

Ruud Koornstra

Ruud Koornstra

De watersnoodramp in 1953 was een noodlottige samenloop van omstandigheden. Een zware stormvloed in combinatie met springtij liet het water tot extreme hoogte stijgen.

Ruud Koornstra

Ruud Koornstra

Daags na de ramp werd een Delta-commissie geformeerd met de opdracht om toekomstige rampen te voorkomen. De Deltawerken zijn inmiddels uitgevoerd en geslaagd. Los van het politieke klimaat of de economische omstandigheid werd het gevecht van Nederland tegen het water een belangrijk exportproduct.

Nu voltrekt zich een nieuwe ramp, de storm van het fossiele tijdperk die we te lang lieten aanzwellen. Geïnspireerd door het succes van de Deltacommissie en gealarmeerd door de huidige klimaatontwrichting is een burgerinitiatief ontstaan om een Nationale Energiecommissie te installeren. Met de robuuste doelstelling van een nagenoeg fossielvrij Nederland in 2030 moet de commissie een klimaatramp voorkomen.

Met het mandaat van het volk kunnen we de innovatiekracht van Nederland etaleren, de nationale economie en werkgelegenheid een boost geven en de energiekosten voor consumenten op termijn minimaliseren.

Uw columnist is gevraagd de eerste Nationale Energiecommissaris te worden. Ik aanvaard die taak met trots.

Ruud Koornstra is duurzaam ondernemer.