1314213
Wat U Zegt

Stemmers vinden drooglegging betutteling ten top

Uitslag Stelling: ’Gun senioren hun plezier’

1 / 2

Het alcoholverbod dat Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) heeft opgelegd aan ouderen die een partijtje komen biljarten of kaarten is doorgeschoten regel- en bedilzucht, zo oordelen de deelnemers aan de Stelling van de Dag massaal.

1 / 2

Respectloos, vindt een kleine 90 procent de drooglegging. Je ontneemt mensen het recht om zelf een beslissing te maken, alsof ouderen dat zelf niet meer kunnen, klinkt het in de vele boze reacties.

„En weer moeten ze inleveren, nu op gezelligheid”, briest de een. „Je mag nog nét oud worden, maar dan wel met zoveel restricties dat het niet meer leuk is”, maakt een ander zich kwaad. Weer een andere deelnemer ziet in gedachten naast NIX-bordjes voor onder de 18 ook al van die bordjes voor boven de 60 hangen.

De SWOA besloot vanaf 1 januari geen alcohol meer te schenken vanuit ’gezondheidsbevordering’. Zeventig procent is het met de stichting eens dat een gezonde leefstijl ook voor ouderen van belang is, maar slechts een enkeling is van mening dat drooglegging onder die gezonde leefstijl valt. „Iemand van 85 zijn borreltje afpakken want hij zou over 30 jaar wel eens kans op levercirrose hebben, wat een onzin”, reageert een respondent. „En wat te denken van al die suiker in frisdrank, is dat wel gezond dan?”, voert een ander aan.

Sommigen benadrukken dat in het algemeen het sociale aspect (denk aan vereenzaming) erg belangrijk is voor deze groep en „dat is belangrijker dan het negatieve effect van een borreltje”.

Ouderen weten zelf heel goed wat ze kunnen drinken en wat niet, veel beter dan de meeste jongeren, stelt menig respondent vast. En als iemand te veel drinkt dan kan men altijd nog beslissen om geen drank meer te geven. De SWOA dupeert met deze maatregel degenen die wel matig zijn, vinden veel stellingdeelnemers.

Vrijwel niemand gelooft dat ouderen zich tijdens het bljarten of kaartje leggen te buiten gaan aan alcohol. Een respondent die zijn vader van 103 naar de bejaardensoos vergezelde om te klaverjassen en biljarten vertelt: „Hij dronk (schrik niet) een kop kofiie en twee borrels op zo’n middag, een keer in de week. En duidelijk was dat er een grote mate van sociale controle was met betrekking tot wangedrag.”

De uitspraak van de SWOA dat ouderen die een glaasje willen drinken bij het biljarten of kaarten maar naar de kroeg moeten gaan, vinden de respondenten nergens op slaan. „Ze naar het café sturen werkt juist alcoholgebruik in de hand, als ze het al kunnen betalen.”

Een minderheid van 11 procent vindt het een prima idee van de SWOA om geen alcohol meer te schenken. „Bij ouderen met veel vrije tijd werkt alcohol sluipend”, zegt iemand. „Eerst is het eerste drankje ’s avonds na of tijdens het eten en het schuift op naar steeds vroeger, tot voor het middaguur. Dan is de drempel van meer dan twee glazen per dag zo genomen.”

Maar de overgrote meerderheid vindt dat ouderen zelf moeten weten hoeveel alcohol ze willen drinken. „Ik heb een moeder van 96 jaar, goed opgeleid en helder, die dag in dag uit permanent pijn heeft van de reuma. Een paar glazen wijn per dag en een portje of sherry helpen haar door de dagen heen. Oudere mensen hebben het recht hun laatste levensjaren zo in te richten zoals ze dat zelf willen.”

Margo Stols