Nieuws/Wat U Zegt
1315125
Wat U Zegt

’Verdubbel salaris politici’

J. Beusekom is het helemaal eens met Annemarie van Gaal die in haar column schrijft dat veel politici ervaring in het bedrijfsleven missen. Volgens Beusekom zou het helpen als de salarissen voor parlementsleden worden verdubbeld.

J. Beusekom uit Venray schrijft:

Weer een goed artikel van Annemarie van Gaal in De Telegraaf van 2 januari 2017. Nederland wordt inderdaad geregeerd door beroepsambtenaren. Dit beeld is helaas ook zichtbaar in de kabinetten van de laatste decennia en is zeker van toepassing in het Europese Parlement en de Europese Commissie.

Toppers uit het bedrijfsleven en de wetenschap zouden zich zwaar onderbetaald voelen als zij een politieke functie met de daarbij horende vergoeding zouden aanvaarden. Terecht!

We zouden kunnen beginnen met het halveren van het parlement en het invoeren van een kiesdrempel. De parlementsvergoedingen kunnen dan worden verdubbeld. De salarissen voor ministers moeten uiteraard aangepast worden en voldoen aan de internationale standaards die gelden voor verschillende beroepsgroepen.

De politieke kleur van ministers mag ook niet zichbaar zijn, net zoals bij rechters! Hun aanstelling mag louter gebaseerd zijn op kennis en historische prestaties. En misschien moeten ministers gekozen worden door volk en parlement samen! Trump is trouwens al goed op weg met de ministersaanstellingen in de USA.

 

Rick Veltman: Op zich een aardige gedachte. Belangrijk is wel dat de vakministers hun werk dan redelijk ongestoord(met een bekwame staf) voor langere tijd kunnen uitvoeren. Om iets te kunnen bereiken heb je minimaal een periode van 6 tot 10 jaar nodig. Een minister moet stapje voor stapje verbeteringen kunnen doorvoeren en bij kunnen sturen. Dus geen grote bewegingen meer, maar kleinere, weloverwogen stapjes.

Guido Knols: Ik vind dit geen goede zaak. Politiek en bedrijfsleven zijn nu al enorm verstrengeld. Je ziet geregeld dat beslissingen genomen worden ten gunste van het bedrijfsleven en niet ten gunste van de kiezer of bevolking. Menig minister is na zijn carrière werkzaam in het veld van zijn of haar portefeuille. De belangenverstrengeling zal bij dit voorstel enkel toenemen. Daarnaast is er een ethische kwestie. Als je een baan aanneemt alleen vanwege het salaris dan ben je niet goed bezig. Zeker in het geval van een volksvertegenwoordiger, wat een minister is. Je wordt minister vanwege andere ambities dan het salaris. En tenslotte, het zakelijke kabinet dat wij de laatste jaren hebben gehad heeft goed gezorgd voor het bedrijfsleven. De economie is gegroeid. De burger merkt daar het minst van. De zogenaamde topmensen hebben er volop van geprofiteerd. Banken zijn recht gehouden met belastinggeld en vervolgens wordt er volop met bonussen gestrooid. Wie profiteert daarvan? Degenen die schuldig zijn aan de ellende, niet degenen die het hebben opgelost.

J.G. Hoogland: Verdubbelen lijkt mij niet echt een slecht idee, mits ze het verdienen. Laat politici zich maar eens bewijzen voor hun geld. Maar wel met het risico om het te verliezen bij wangedrag of slecht beleid. Kan meteen de wachtgeldregeling worden afgeschaft. Dan krijgt Nederland tenminste eens waar voor zijn geld.