Nieuws/Wat U Zegt
1320158
Wat U Zegt

’Onzekere toekomst voor flexwerker’

Het aantal tijdelijke contracten neemt de laatste jaren hand over hand toe, wat leidt tot ontslagen na een periode van 2 jaar en veel onzekerheid onder flexwerkers. Door het ontbreken van een vast contract wordt het de huidige flexwerker haast onmogelijk gemaakt een toekomst op te bouwen.

Met het eventuele ontslag na 2 tijdelijke jaarcontracten als het zwaard van Damocles boven hun hoofd, neemt de onzekerheid onder flexwerkers alleen maar toe. Om aan deze ongewenste situatie een eind te maken is het noodzakelijk dat er drastische maatregelen getroffen worden, welke zowel in het belang van de werknemer als van de werkgever zijn.

Ten eerste moet het aantal jaarcontracten worden uitgebreid tot maximaal 3 jaar. Ten tweede moet het de werkgevers makkelijker gemaakt worden een vast contract aan te bieden door de werkgever ingeval van ziekte van een werknemer deze te verplichten tot uitbetaling van het loon tot 1 jaar i.p.v. 2 jaar na datum ziekte. Daarna wordt het arbeidscontract van de werknemer automatisch ontbonden en krijgt deze een werkloosheidsuitkering van het UWV.

Ten derde moet het ontslagrecht van de werkgevers versoepeld worden. Werknemers, die in de ogen van de werkgever niet voldoen, moeten probleemloos kunnen worden ontslagen, op voorwaarde dat de werkgever diens loon doorbetaalt tot 1 jaar na datum ontslag.

Na die periode neemt het UWV de doorbetaling aan de werknemer over door middel van een werkloosheidsuitkering.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen, dat flexwerkers eerder aan een vast contract komen en aan de andere kant werkgevers door de versoepeling van het ontslagrecht genegen zijn meer werknemers aan een vast contract te helpen.

Frans Boomer, Nieuwegein

 

------------------------------------

Albertje: Ik ben het volledig eens met de schrijver. Zowel mijn dochter als schoonzoon moeten elke twee jaar weer omkijken naar een andere werkgever. Ze moeten dan wel eerst een nieuwe inwerken. Dus zodra er een nieuwe komt weten ze al dat ze op straat komen te staan.