1320369
Wat U Zegt

’Groei leidt tot niets en is gevaarlijk’

De economie draait als een tierelier. De groeicijfers vliegen ons om de oren en het lijkt of alleen de groeiende economie zaligmakend is voor een beter leven in Nederland, en wereldwijd.

Het tegendeel is waar, want in de periode vóór de crisis lagen we volgens de heren economen op ramkoers, maar opeens stortte de zaak als een kaartenhuis in elkaar, onder andere na het instorten van de woningmarkt in Amerika en de bankencrisis.

Economische groei is onzin en gevaarlijk, het leidt tot niets. Omdat de schijnwerpers alleen maar gericht staan op groei, staat de rest in het donker. En met de rest bedoel ik alles wat er werkelijk toe doet in het leven. De zorgen om de armoede, de structurele problemen in de ouderenzorg, het aantal verkeersongelukken dat veroorzaakt wordt door mobieltjes, de veiligheid van de Nederlandse burgers, het radicalisme onder jongeren, de dreiging van IS, de chaos in het onderwijs, het langzaam wegkwijnen van onze planeet door overmatig gebruik van fossiele brandstoffen en zorgelijke ontwikkelingen in de bio-industrie.

De politiek laat ons geloven dat groei zaligmakend is, maar in werkelijkheid verliezen we de kwaliteit van het leven!

Wim Stolk, Kampen