Nieuws/Wat U Zegt
1323172
Wat U Zegt

’De halve waarheid’

In de reportage over Lubbers (Tel. 1/2) ontbreekt wellicht de werkelijke motivatie van de Duitser Kohl om Lubbers niet voor te dragen voor een vertrouwelijke functie in Brussel.

Bij veel insiders was toen al bekend met wat voor listigheden Lubbers de Nederlandse schatkist op orde had gebracht. Dat hij daartoe er zelfs niet voor terugdeinsde een paar miljard gulden uit de pensioenkas van het ABTB te stelen deed menigeen, waaronder Kohl, ongetwijfeld de wenkbrauwen fronsen.

Een laatste poging naar een persoonlijke machtspositie in Brussel waagde Lubbers door daar een toezegging te doen voor de hoogste jaarlijkse contributieafdracht van alle Eurolanden.

Wonderlijk hoe de vaderlandse politiek, onze vertegenwoordigers van burgerbelangen, waaronder Den Uyl, al dit gekuip stilzwijgend hebben toegelaten.

Paul Banning, Harderwijk