Nieuws/Wat U Zegt
1323582
Wat U Zegt

Brief 1

’De burger wil graag veiligheid’

Het zal mij niets verbazen, indien de Trump-decreten een voedingsbodem vormen voor extreem rechts in óns land.

En, wat nog erger is, een wereldomvattende toename van terreur en burgeropstand tegen het Europese establishment, dat de afgelopen decennia heeft nagelaten te investeren in de NAVO en de vluchtelingenstroom niet heeft kunnen regulieren.

De burger wil graag in veiligheid thuis en op straat leven, met een goed functionerende overheid op dit gebied, ongehinderd ons cultuurgoed blijven koesteren en een fatsoenlijke samenleving waarbij m.n. de ouderenzorg qua verpleging respectvol is en geen telkens terugkerende nachtmerrie in iemands laatste levensfase. Ik houd m’n hart vast!

Henk Hendriksen, Veldhoven