Nieuws/Wat U Zegt
1324963
Wat U Zegt

Vakbonden onmisbaar

Martin Visser vraagt zich af waarom vakbonden nog een stem hebben in het overleg met overheid en werkgevers. De vergrijzing in de vakbonden maakt dat hij de vergelijking met Omroep Max maakt. De vraag moet natuurlijk zijn waarom jongeren niet te porren zijn voor een lidmaatschap van een vakbond, meent Pieter van den Brink.

De gedachte dat zij hun eigen boontjes wel kunnen doppen is een gevaarlijke en past bij de verregaande individualisering van onze samenleving. Jongeren beseffen nauwelijks hoeveel de vakbonden hebben gestreden voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben baat bij een zwakke vakorganisatie onder het motto "verdeel en heers" en juist in deze tijd waarin werknemersrechten onder druk staan door de instroom van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa is het voor werknemers verstandig zich te verenigen in een vakbond om te voorkomen dat hun positie verder wordt verzwakt.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede