Nieuws/Wat U Zegt
1327969
Wat U Zegt

Deelnemers: ’Het kwartetten kan weer gaan beginnen’

Uitslag Stelling: Nu ook luisteren naar volk

De deelnemers aan de Stelling van de Dag hebben zeker hun aandeel geleverd aan het opkomstpercentage van de Kamerverkiezingen van gisteren. Ruim 90 procent van deze stemmers gaf aan de gang naar de stembus te zullen maken.

Wie zijn stem gisteren niet heeft uitgebracht, moet strakjes ook niet zeuren; 85 procent van de respondenten is het eens met deze stelling. „Elke stem telt”, klinkt het veelvuldig. „Als je niet stemt heb je sowieso geen invloed.” Veel deelnemers noemen stemmen niet alleen een recht, maar zelfs een ’voorrecht’. „Het hoeft niet, maar dan moet je niet achteraf een mening hebben”, vindt een van hen.

Een minderheid is het daar niet mee eens. Een van deze respondenten beargumenteert dat als volgt: „Coalitievorming en de onafwendbare concessies vervormen de uitslagen van de stemming volledig. De politiek kan doen wat ze wil. De mededeling dat je niet moet zeuren als je niet gestemd hebt is dus onrechtvaardig, net als de mededeling dat het je eigen schuld is, omdat je tenslotte toch zélf voor welke politieke club dan ook gekozen hebt.”

Voor meer dan driekwart van de stemmers gaat die vlieger niet op; zij gaan altijd stemmen, of het nu gaat om de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, Europa of de gemeenteraad. Een opkomstplicht, zoals die in vele landen om ons heen wel geldt, zou volgens bijna de helft desondanks wenselijk zijn.

Nu was het gisteren mooi weer, maar bij slecht weer daalt de opkomst doorgaans. „Met name lager opgeleiden gaan dan niet, met als reden ’mijn stem missen ze toch niet’, beweert iemand die de opkomstplicht wil herinvoeren. „Je krijgt dan ook een parlement dat een goede afspiegeling is van de gemaakte keuzes”, verwacht een ander.

Of dat na gisteren ook het geval zal zijn is de vraag. Bijna twee op de drie deelnemers meent dat zijn of haar stem er wel degelijk toe doet. Anderen zijn daar wat sceptisch over: „Zonder stem wordt niemand gehoord. Maar... dan moet de politiek wel luisteren en handelen naar de stem van het volk”, wenst iemand.

Iets meer dan de helft zegt dit keer op een andere partij te hebben gestemd dan vier jaar geleden, om uiteenlopende redenen. Zo vertelt een ex-militair: „Mijn keuze is deze keer bepaald door de wijze waarop de politiek omgegaan is met het AOW-gat voor de ex-militair.” Hij stemde daarom CDA in plaats van, zoals gewoonlijk, op de VVD, „omdat die deze zaak bijzonder respectloos heeft behandeld.”

Een ander motiveert waarom de keuze dit keer op een grote partij is gevallen: „Wij hebben een sterke partij nodig, liefst niet met een coalitie; dan worden er weer concessies gedaan.” Veel respondenten stippen echter aan dat hier niet aan valt te ontkomen. Maar, zo zegt een van hen optimistisch: „Omdat we een coalitieland zijn bepaal je niet alles, maar kunt wel bijsturen.”

De formatie kon wel eens een lang proces gaan worden, zo verwacht meer dan driekwart van de deelnemers. „Het kwartetten kan weer gaan beginnen”, schrijft iemand. „Het politieke landschap is zo versplinterd, dat de democratie zijn geldigheid verliest.”

Een ander citeert daarom de Britse staatsman Winston Churchill: „’Democratie is een vreselijk domme manier om een land te besturen. We hebben helaas nog niks kunnen vinden wat beter is’.”

Eline Verburg