Nieuws/Wat U Zegt
1327988
Wat U Zegt

Inburgering serieuzer

Het lijkt er op dat een deel(tje) van de Nederturken naar Nederland is gekomen omdat hier economisch meer kansen waren. Hun hart is in Turkije gebleven. Hieruit blijkt hoe moeilijk inburgering is wanneer men niet zozeer naar een land toe wil, maar vooral de eigen narigheid wil ontvluchten, denkt E. Voort.

Juist daarom is cruciaal dat inburgering serieuzer moet worden genomen, maar dat tijdens dat proces juist extra aandacht moet worden besteed aan jongere generaties, zodat die niet ook verloren gaan. En wanneer de cultuur van het thuisland afwijkt van de Nederlandse, mag het nooit als discriminatie worden gezien als die verschillen tijdens het inburgeringsproces prioriteit krijgen.

E. Voort, Spijkenisse